Proiectul „Reabilitare clădire centru de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc” , finanţat prin Programul Operaţional Regional este implementat de parteneriatul dintre Primăria Municipiului Săcele şi Fundaţia pentru Asistenţă Socială şi Tineret (FAST)

având o valoare totală de 3.567.395,64 RON, din care 2.816.440,81 RON reprezintă finanţare nerambursabilă.

terenfast (1)

Proiectul, derulat în intervalul 25.07.2011 – 25.08.2013, a vizat ca obiectiv general ” Îmbunătăţirea infrastructurii Serviciului Public Local de Asistenţă Socială al Municipiului Săcele prin crearea unui centru de zi destinat copiilor aflaţi în situaţii de risc”. Principala activitate înscrisă în graficul de implementare a proiectului a implicat execuția lucrărilor de construcţii şi instalaţii în vederea reabilitării clădirii în care va funcționa Centrul de Zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc, situat în municipiul Săcele, B-dul G. Moroianu nr. 17, jud. Braşov.

Ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare, s-a procedat la achiziționarea și montarea mobilierului precum și a echipamentelor informatice și a celor electrocasnice, necesare derulării activităților propuse în cadrul Centrului.

Finalizarea investiției a generat totodată crearea a 13 locuri de muncă, din care 6 pentru personal administrativ și 7 posturi pentru personalul de specialitate care va susține direct activitățile Centrului de Zi.

Implementarea proiectului a condus la crearea, la nivelul municipiului Săcele, a unui Centru de Zi modern şi corespunzător dotat care asigură accesul la activităţi socio-educaţionale şi recreative copiilor aflaţi în situaţii de risc social din comunitatea locală, susţinându-se astfel integrarea socială a acestora. Infrastructura nou creată facilitează participarea zilnică a unui număr de 100 de reprezentanţi ai grupului ţintă vizat la lecţii de limbi străine, cursuri de calculator şi navigare pe internet, cursuri de muzică, vizionări de filme educaţionale, activităţi de tip exploring, learn through play, ateliere de artizanat, traforaj, lucru manual, modelaj-construcţii, activităţi de educaţie fizică, evenimente sportive, concursuri, competiţii, diverse acţiuni de promovare a spiritului incluziv.

Comunicat FAST- regio