Centrul de Zi pentru copii aflați în situații de risc reprezintă  o formă de suport activ acordat copiilor ce provin din familii defavorizate, a căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor educaționale, sociale.

Misiunea  Centrului de Zi pentru copii aflați în situații de risc este de ajutorare a copiilor  din mediile  defavorizate, prin furnizarea de servicii socio-educationale în vederea  combaterii abandonului școlar și familial.

Serviciile socio-educaţionale oferite în cadrului Centrului de Zi sunt :

  • Activităţi educaţionale – sprijin la efectuarea temelor şcolare, meditatii
  • Educaţie informală şi nonformală extracurriculară – mentorat, diferite proiecte, arta, sport, muzică, calculator
  • Activităţi de recreere şi socializare – excursii, vizite, tabere, jocuri de grup, concursuri, spectacole, carnavaluri, serbarea zilelor de naştere.
  • Activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
  • Activităţi de promovare a sănătăţii
  • Consilierea psihosociala a  copiilor – consiliere de grup şi individuală
  • Activităţi de consiliere privind orientarea şcolară şi profesională
  • Consiliere şi sprijin pentru părinţii şi copiii beneficiari
  • Asistenţă socială şi mediere pentru  părinţii şi copiii beneficiari în accesarea altor servicii sociale
  • Oferirea unei mese zilnice pentru fiecare copil înscris la Centrul de Zi